Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

REGULAMIN ŁOWISKA ZŁÓW i WYPUŚĆ oraz PSTRĄŻNA WYSPA

  1. Przed wjazdem na łowisko należy  zapoznać się z regulaminem, a następnie wykupić  zezwolenie u właściciela. Osoby wchodzące na łowisko akceptują regulamin. Każde wejście osoby odwiedzającej musi być zgłoszone właścicielowi.
  2. Doba liczona jest od godz. 14.00 do 13.00 następnego dnia. Minimalna długość zasiadki to 2 doby. Wcześniejsze opuszczenie łowiska należy zgłosić właścicielowi. Osoby łąwiące na łowisku "Wyspa" zostawiają samochody na parkingu.
  3. Zanęta i przynęta świeża, nie może być przeterminowana. Nie można zanęcać surowymi ziarnami i orzechem tygrysim oraz laskowym.
  4. Wędkarz ma obowiązek:
    - łowić odpowiednim sprzętem w towarzystwie innego wędkarza lub osoby towarzyszącej, wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe; stosować haczyki z mikrozadziorem lub ORYGINALNE haczyki bezzadziorowe (1 haczyk na 1 wędce), żyłka minimum Ø 0,30 mm,

- stosować wypychacz oraz preparat do dezynfekcji ran dla ryb,
- posiadać duży podbierak (ramię minimum: 90 cm), dużą matę karpiową typu "kołyska" (długość: min. 100 cm), dopuszczalna "wanna" do odhaczania karpi,
- złowioną rybę położyć na wilgotnej macie karpiowej i polewać wodą podczas fotografowania, 
- rybę po odhaczeniu i zważeniu natychmiast wypuścić (także w nocy),
- przez cały czas łowienia na stanowisku powinna być przygotowana mata i wiadro,
- utrzymać porządek, po zakończeniu łowienia posprzątać stanowisko, śmieci zabrać ze sobą,
- przedłożyć zezwolenie właścicielowi lub upoważnionej przez niego osobie,
- zapewnić kontrolującemu dostęp do sprzętu i samochodu,
- w przypadku wyłowienia ryby w złej kondycji poinformować o tym właściciela,
- po zakończeniu łowienia zwrócić zezwolenie właścicielowi,    
- nęcić min. 15 m od przeciwległego brzegu. 

5. Zabrania się: 

- nęcenia surowymi ziarnami (muszą być ugotowane, miękkie),
-
stosowania orzecha tygrysiego i laskowego,
- używania plecionki, także plecionki do przyponu strzałowego,
- stosowania wędzisk typu fedder i teleskopowych, spinningu,
- wchodzenia na groble boczne i przeciwległą oraz zanęcania z nich,
- używania łodzi i pontonów; dozwolone są łódki zdalnie sterowane,
- po wjeździe na łowisko wyjeżdżania samochodem do czasu zakończenia łowienia,
- wjazdu samochodami przez osoby odwiedzające łowiących,
- łowienia poza wyznaczonym stanowiskiem (1 stanowisko od słupka do słupka przeznaczone jest dla 2 osób),
- łowienia ryb w innych stawach, fotografowania się z rybą na stojąco, używania przedłużaczy na stanowisku.
- spożywania alkoholu, kąpieli w łowiskach, palenia ognisk oraz hałasowania i zakłócania spokoju innym,
- podchodzenia do wędek w czasie burzy.

6. Upoważnia się łowiących do wzajemnej kontroli przestrzegania regulaminu.

7. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zobowiązane są do opuszczenia łowiska bez zwrotu opłaty.

8. Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich fotografii i materiałów filmowych przez właściciela nieodpłatnie.

9. Osoby wchodzą na łowisko na własną odpowiedzialność, właściciel nie odpowiada za wypadki i sprzęt.

10. Rezerwacja stanowiska, na którym zmajduje się domek jest jednoznaczna z koniecznością opłaty za dane miejsce noclegowe. W domku z prądem dodatkowa opłata za zużyty prąd.

11. Osoby dopuszczające się kradzieży zostaną zgłoszone organom ścigania oraz obciążone karą pieniężną.

12. Istnieje możliwość przyjazdu z psami. Należy trzymać je na uwięzi i utrzymywać po nich porządek.

13. W przypadku zniszczeń na stanowisku lub w domku, łowiący zostanie obciążony kosztami.

14. W przypadku kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczna decyzja należy do właściciela.


Zabrania się kopiowania i wykorzystywania całości lub fragmentów tekstów oraz zdjęć w celach komercyjnych