Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

REGULAMIN ŁOWISKA MAŁEGO (RYB KONSUMPCYJNYCH)

1. Pojazdy pozostają na parkingu.

2. Przynęta i zanęta dowolne.

3. WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK:

stosować podbierak i siatkę do przechowywania ryb (istnieje możliwość wypożyczenia) oraz wypychacz do haczyków 

4. Ryby, których łowiący nie chce zakupić, należy niezwłocznie po złowieniu przynieść do kiosku.

5. Można zakupić karpie o wadze do 3 kg.

6. Należy zachować spokój i porządek, a śmieci zabrać ze sobą.

7. Obowiązek zakupu ryb drapieżnych.

 ZAKAZ:

- WYPUSZCZANIA ZŁOWIONYCH RYB DO STAWU
- WINDOWANIA  (podnoszenia ryb na wędce)
- spożywania alkoholu na stanowisku
grillowania przy łowisku (grillować można w wyznaczonym miejscu po uzgodnieniu w kiosku),

CENNIK

Łowienie – 1 wędka             8 zł
(osoby kupujące ryby - min. 1 kg karpia/szczupaka/amura lub 2 kg karasia/okonia)
Łowienie – 1 wędka             15 zł
(osoby niekupujące ryb)

Osoba towarzysząca            5 zł
Dzieci do lat 7                   bez opłaty
Wypożyczenie podbieraka     5 zł
Wypożyczenie siatki             5 zł 
Karp                                 16 zł/kg
Amur                                18 zł/kg
Szczupak i sum europejski  26 zł/kg
Lin,  jaź                             22 zł/kg
Sum karłowaty                    bez opłaty 
Karaś, okoń                        6 zł/kg

                        
       

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego przez klientów wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Osoby korzystające z łowiska wyrażają zgodę na kontrolę wynoszonego bagażu.

W przypadku niezgłoszenia wszystkich ryb do zważenia zastrzegamy sobie prawo do 10–krotnej opłaty.

Próba kradzieży wyklucza możliwość wstępu na łowisko.

 

 ZAOSTRZONE STANDARDY SANITARNO-HIGIENICZNE:

- minimalna odległość - stanowisko od stanowiska 4 m oraz 2 m od innych osób z wyjątkiem rodzin i osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych z opiekunami,

- w kiosku jednocześnie może znajdować się 1 osoba, obowiązek zasłaniania ust i nosa,

- zalecamy posiadanie własnego płynu do dezynfekcji.