Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

Cennik łowiska ryb konsumpcyjnych

Łowienie -  1 wędka / wejście

8 zł / w przypadku zakupu ryby

15 zł / bez zakupu ryb                                         

Osoba towarzysząca

Dzieci do lat 7

Wypożyczenie podbieraka      

5 zł

bezpłatnie

5 zł

Wypożyczenie siatki

5 zł

Karp                                                  

16 zł / kg

Amur                                                 

18 zł / kg

Sum karłowaty                                      

bez opłaty

Lin, jaź                                                   

22 zł / kg

Szczupak, sum  

Karaś, okoń 

                                      

26 zł / kg

 6 zł / kg