Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

Spotkanie " O naszym ?l?sku ?piewamy po naszemu"

Stowarzyszenie "Lyskor" dzia?aj?ce w obr?bie gmin Lyski i Kornowac organizuje majowe ?piewanie piosenek biesiadnych pt. " O naszym ?l?sku ?piewamy po naszemu", po??czone ze zwyczajem stawiania "MOIKA".

W programie wyst?p zespo?u lokalnego "Melodia" oraz kabaretu dzia?aj?cego przy KGW Pstr??na.

Majówka odby?a si? nad stawami  w dn. 19.05.2009 (wtorek) o godz. 18.00.

 

Galeria zdj??