Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

Spotkanie Cyprinus Carpio Team

W dniach 12-14.09.2008r na ?owisku Pstr??na odby?o si? I Spotkanie Integracyjne Cyprinus Carpio. Celem spotkania by?o nawi?zanie przyja?ni w?ród karpiarzy.

III Rodzinne Zawody Karpiowe

 

W dniach 28.06-29.06.2008 r.  po raz trzeci zosta?y zorganizowane na ?owisku karpiowym Z?ÓW I WYPU?? Rodzinne Zawody Karpiowe. Chcemy, aby idea „catch&release” by?a wpajana m?odemu pokoleniu na pocz?tku w?dkarskiej przygody. Zawody o familijnym charakterze ciesz? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem. Równie? w tym roku, jak i latach poprzednich atmosfera by?a przyjacielska i domowa.

Turniej Wędkarski na łowisku ryb konsumpcyjnych

 
 
W dniu 07.06.2008 r. na małym łowisku odbył się Turniej Wędkarski pracowników KWK "Rydułtowy-Anna"