Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....     Strona w trakcie przebudowy... Przepraszamy....

X Zawody Karpiowe o Puchar Wójta Gminy Lyski - sierpie? 2009 r.

Zawody rozpocz??y si? 27.08.09 o godz. 16.00. Wszyscy uczestnicy spotkali si? wieczorem z Wójtem Gminy Lyski na wspólnym grillu . Pierwsza ryba zosta?a z?owiona o godz. 22.45 przez Bartosza Kanci.

W zawodach wzi??o udzia? 14 dru?yn z Polski i Czech, tylko jednej nie uda?o si? z?owi? ryby.

Wyniki:

I miejsce: Tomasz Sieklucki, Artur Kamieniarz  - PL (10 ryb - 76,7 kg)

II miejsce: Pawe? Pitr, Rene Lyko - CZE (6 ryb - 76,5 kg)

III miejsce: Halina, Henryk ?l?czka - PL (6 ryb - 72 kg)

najwi?kszy karp:  Halina ?l?czka - 22 kg

W sumie z?owiono 53 ryby (514,4 kg).

 

 

Zwyci?zcy (3 pierwsze miejsca i za z?owienie najwi?kszej ryby) otrzymali: nagrod? finansow?, sprz?t w?dkarski, zan?ty.

Sponsorzy ufundowali drobne nagrody w postaci zan?t, kulek, sprz?tu w?dkarskiego.

Sponsorzy:

- Max Carp

- FAN Carp

- Carp Fish Sport

- Gut Mix

Zwyci?zcy zawodów otrzymali równie? puchary ufundowane przez P. Grzegorza Gryta Wójta Gminy Lyski, a  wszyscy uczestnicy dyplomy.

 

GALERIA ZDJ??